umowy cywilno-prawne

Umowa zlecenie - kary

Przedsiębiorcy zawiązujący stosunek pracy z pracownikami na podstawie umowy zlecenie bardzo często zastanawiają się w jaki sposób mogą zabezpieczyć swoje interesy między innymi przed nieuprawnionym wykorzystaniem informacji handlowych, czy też rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. W tym celu zazwyczaj stosowane są odpowiednie kary, które pozwolą zapewnić środki na pokrycie ewentualnych szkód.

Kara może polegać na naprawieniu wyrządzonej szkody, która wynika z niewykonania świadczenia lub jego nienależytego wykonania.