umowa zlecenie

Umowa zlecenie, a stosunek pracy

Zleceniobiorca powinien uważać, aby nie zostać wykorzystanym przez zleceniobiorcę. Chodzi głównie o to, aby zlecenie wykonywane przez zleceniobiorców nie spełniało w rzeczywistości kryteriów pracy. Kryteria te to przede wszystkim:
- stałe miejsce pracy,
- stałe godziny pracy,
- wykonywanie pracy w podporządkowaniu organizacyjnym i służbowym,
- bezwzględny wymóg osobistego świadczenia pracy.

Umowa zlecenie - kary

Przedsiębiorcy zawiązujący stosunek pracy z pracownikami na podstawie umowy zlecenie bardzo często zastanawiają się w jaki sposób mogą zabezpieczyć swoje interesy między innymi przed nieuprawnionym wykorzystaniem informacji handlowych, czy też rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. W tym celu zazwyczaj stosowane są odpowiednie kary, które pozwolą zapewnić środki na pokrycie ewentualnych szkód.

Kara może polegać na naprawieniu wyrządzonej szkody, która wynika z niewykonania świadczenia lub jego nienależytego wykonania.