zwolnienie lekarskie

Zwolnienia lekarskie - wynagrodzenie chorobowe, a zasiłek chorobowy

Szukasz rzetelnych informacji z zakresu księgowości? Koniecznie odwiedź naszą stronę główną!

Informacje dotyczące świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego w przypadku choroby i macierzyństwa łącznie z ich wysokością oraz zasadami wypłaty odnajdziemy w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 roku.
Świadczenia pieniężne z tytułu tej ustawy przysługują wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem na wypadek choroby i macierzyństwa.