Podwyżka składek do ZUS

W 2019 roku koszty prowadzenia działalności gospodarczej znacznie wzrosną ze względu na zwiększenie wysokości składek do ZUS.

W 2019 roku koszty składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorcy opłacającego ich pełną wartość będą wynosiły 1316,97 złotych. Podwyżka jednak dotknie również przedsiębiorców, którzy opłacają ZUS preferencyjny oraz którzy będą korzystać z ulgi na start.

Składki na ubezpieczenia społeczne w pełnym wymiarze wynoszą:
558,08 zł na ubezpieczenie emerytalne (19,52 % podstawy wymiaru),
228,72 zł na ubezpieczenie rentowe (8%),
70,05 zł na ubezpieczenie chorobowe (2,45%),
47,75 zł na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%),
70,05 zł na Fundusz Pracy (2,45%).

Preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą:
131,76 zł w przypadku ubezpieczenia emerytalnego,
54,00 zł w przypadku ubezpieczenia rentowego,
16,54 zł w przypadku ubezpieczenia chorobowego,
11,27 zł w przypadku ubezpieczenia wypadkowego.

Do obu rodzajów składek należy doliczyć także składkę zdrowotną w wysokości 342,32 złotych.