JPK nie dla mikroprzedsiębiorców!

Obowiązek wdrażania Jednolitego Pliku Kontrolnego nie dotyczy mikroprzedsiębiorców. Mają oni możliwość na żądanie organów podatkowych przekazywać księgi podatkowe, ewidencje i dowody księgowe w formacie JPK wymaganym przez fiskusa, jednak do 30 czerwca 2018 r. przekazanie fiskusowi dokumentów w formacie JPK jest dla nich fakultatywne.

Zmiana przepisów nałożyła na podatników obowiązek comiesięcznego przekazywania informacji o ewidencji VAT w formacie JPK bez żądania ze strony organów podatkowych. Obowiązek ten ma być realizowany comiesięcznie w terminie do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Mikroprzedsiębiorcy będą musieli przekazywać informacje o ewidencji VAT w formacie JPK comiesięcznie, poczynając od 1 stycznia 2018 r., przedsiębiorcy mali i średni – poczynając od 1 stycznia 2017 r.