księgowość spółek z o.o.

Dokumentacja rejestracyjna spółki z o.o.

Sposób założenia spółki z o.o. jest powszechnie znany. Mimo to warto przypomnieć, jakie etapy się na niego składają.
Etapy założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:

1. Sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego
2. Zebranie wymaganego kapitału,
3. Rejestracja w KRS.

Strony