księgowość spółek z o.o.

Porcja wiedzy księgowej

Oto kilka kolejnych, ważnych terminów księgowych:

Akord - system wynagrodzeń w którym płaca ustalana jest na podstawie ilości wykonywanej pracy (wytworzone produkty, wykonane czynności) lub stopnia wykonania normy oraz oczywiście stawki za jednostkę pracy. Jest to system wynagrodzeń, motywujący pracowników, lecz nie mogący mieć zastosowania w każdej firmie.
Występuje w odmianach takich jak: prosty, progresywny, zryczałtowany, indywidualny, zespołowy.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Prowadzenie księgowości w postaci KPiR polega na ewidencjonowaniu wszystkich zaistniałych operacji gospodarczych. Właściciel firmy ma obowiązek rejestrowania wszystkich przychodów firmy ze sprzedaży, zakupów niezbędnych towarów/materiałów oraz wydatków. Są one zapisywane w księdze pojedynczo po dokonaniu transakcji.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów stanowi podstawę do ustalenia wysokości opodatkowania.
Wszystkie zachodzące operacje muszą być ewidencjonowane w sposób chronologiczny.

Strony