księgowość spółek z o.o.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

Prowadzenie księgowości w postaci KPiR polega na ewidencjonowaniu wszystkich zaistniałych operacji gospodarczych. Właściciel firmy ma obowiązek rejestrowania wszystkich przychodów firmy ze sprzedaży, zakupów niezbędnych towarów/materiałów oraz wydatków. Są one zapisywane w księdze pojedynczo po dokonaniu transakcji.

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów stanowi podstawę do ustalenia wysokości opodatkowania.
Wszystkie zachodzące operacje muszą być ewidencjonowane w sposób chronologiczny.

Własna działalność gospodarcza w 2 dni!

Czas w jakim rozpocznie się działalność gospodarczą jest bardzo istotny. Dąży się do tego, by założenie spółki czy innego typu działalności trwało jak najkrócej. Jednak w wielu przypadkach wciąż nie jest to możliwe. Założenie spółek, takich jak spółka z o.o. czy komandytowa może trwać nawet do kilku tygodni.

Strony