ADRES DO E-DORĘCZEŃ


Nowym obowiązkiem podmiotów wpisanych do KRS będzie posiadanie adresu do doręczeń elektronicznych. Nasze biuro pomaga w formalnościach związanych z pozyskaniem adresu do e-doręczeń. Osoby zainteresowane usługą, zapraszamy już teraz do kontaktu.

Telefon: 12 378 38 35
E-mail: oferta@ksiegowosc-spolek-zoo.pl


PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


Przedsiębiorca prowadzący własną działalność powinien posiadać chociażby podstawową wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa czy jego księgowości. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy oraz informacje na temat wprowadzanych zmian w przepisach.

Przekształcenie działalności w spółkę – zmiany księgowe

Proces zmiany formy prowadzenia firmy z działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powinien także obejmować dopełnienie wszelkich obowiązków związanych z rachunkowością firmy. Warto zapoznać się z zadaniami, jakie należy wykonać.

Jako pierwsze należy opracować politykę rachunkowości, która zawiera określenie m.in. roku obrotowego, okresu sprawozdawczego, sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów, metody ustalania wyniku finansowego, systemu ochrony danych.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Czym jest wynagrodzenie ryczałtowe? W jakich sytuacjach jest to wygodna forma rozliczania się?

Ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia na zasadach ryczałtu jest niezmienna. Najczęściej ten sposób rozliczania się jest wykorzystywany w usługach budowlanych, zleceń lub wykonania dzieła. W każdym przypadku cenę ustala się „z góry”. Oznacza to, że nie ma możliwości późniejszej modyfikacji ceny (np. z powodu wzrostu cen produktów i towarów).

Wycena najczęściej dokonywana jest na podstawie dokumentacji oraz kosztorysu cenowego.

Strony