PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


Przedsiębiorca prowadzący własną działalność powinien posiadać chociażby podstawową wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa czy jego księgowości. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy oraz informacje na temat wprowadzanych zmian w przepisach.

Stopa amortyzacji

Stopą amortyzacji nazywamy ustaloną stawkę, którą wykorzystuje się podczas dokonywania odpisów amortyzacyjnych środka trwałego. Podjęcie określamy również mianem stawki amortyzacji.

Warto podkreślić, że stopa amortyzacji stanowi procentowe zużycie środka trwałego w określonym czasie w stosunku do jego wartości początkowej.

W przypadku ewidencji księgowej należy zwrócić uwagę, że stopa amortyzacji powinna odzwierciedlać planowany okres użytkowania danego składnika majątku.

Strony