PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


Przedsiębiorca prowadzący własną działalność powinien posiadać chociażby podstawową wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa czy jego księgowości. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy oraz informacje na temat wprowadzanych zmian w przepisach.

Pełna księgowość – limit 2021

Limit przychodów, który decyduje o przejściu na pełną księgowość w 2021 r.: 9 030 600 zł.

Jak już zapewne wie każdy przedsiębiorca, o obowiązku przejścia na pełną księgowość, decyduje wysokość osiągniętych przychodów z tytułu sprzedaży towarów lub usług w poprzednim roku obrotowym. Limit jest ustalony na 2 000 000 euro, aczkolwiek zmienia się kwota przeliczenia na polskie złotówki.

Indywidualne rachunki w ZUS

Przedsiębiorców płacących składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w niedawnym okresie dotknęły spore zmiany. Od stycznia 2018 roku każdy z nich posiada swój indywidualny rachunek, na który dokonują tylko jednego przelewu niezależnie od rodzaju opłacanych składek czy funduszy. Wysyłają przelew łącznie na:
- ubezpieczenia społeczne,
- ubezpieczenie zdrowotne,
- Fundusz Pracy,
- Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
- Fundusz Emerytur Pomostowych.
Pieniądze księgowane są na koncie, a następnie rozdzielane na poszczególne składki i fundusze.

Strony