PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


Przedsiębiorca prowadzący własną działalność powinien posiadać chociażby podstawową wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa czy jego księgowości. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy oraz informacje na temat wprowadzanych zmian w przepisach.

Definicja ulgi abolicyjnej

Tytułowa ulga abolicyjna jest jedną z ulg podatkowych, które wystepują w polskim prawie podatkowym. Jest przeznaczona dla podatników, którzy uzyskali przychody poza granicami Polski, w państwie, gdzie metodą unikania podwójnego opodatkowania jest metoda proporcjonalnego odliczenia.

Celem ulgi abolicyjnej jest zrównanie podatku dochodowego do wysokości podatku przy metodzie zwolnienia z progresją. W związku z tym wysokość owej ulgi jest równa z różnicą pomiędzy podatkiem wyliczonym metodą proporcjonalnego odliczenia, a podatkiem wyliczonym metodą zwolnienia z progresją.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

System przetwarzający informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią władzę nad spółką, zwanych beneficjentami rzeczywistymi ruszył 13 października 2019 roku. Do centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych spółki mają obowiązek zgłoszenia swoich przedstawicieli.

Strony