PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


Przedsiębiorca prowadzący własną działalność powinien posiadać chociażby podstawową wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa czy jego księgowości. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy oraz informacje na temat wprowadzanych zmian w przepisach.

Nadgodziny

Praca, która wykracza poza obowiązujące normy czasu pracy stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Dopuszcza się ją gdy konieczne jest przeprowadzenie akcji ratowniczej w celu ochrony życia bądź zdrowia ludzkiego, ochrony mienia, środowiska albo usunięcia awarii, a także w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, gdzie występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń.

Strony