PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


Przedsiębiorca prowadzący własną działalność powinien posiadać chociażby podstawową wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa czy jego księgowości. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy oraz informacje na temat wprowadzanych zmian w przepisach.

ZUS IWA

31. stycznia 2018 roku upływa termin składania deklaracji ZUS IWA za rok poprzedni. Dotrzymanie tego obowiązku jest konieczne ponieważ nie wywiązanie się z niego prowadzi do poważnych sankcji prawnych.
ZUS IWA zawiera informacje dotyczące składek na ubezpieczenia wypadkowe. Do jego przekazania zobowiązani są płatnicy, którzy spełniają następujące warunki:
- byli zgłoszeni jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe w sposób nieprzerwany od 1 stycznia do 31 grudnia,
- w roku za który informacja jest zgłaszana, zgłaszali nie mniej niż 10 osób,

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku

Wybór formy opodatkowania ma ogromny wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Czasem zdarza się, że przedsiębiorcy podczas roku decydują się na zmianę formy opodatkowania. Czy zmiana taka może zaistnieć?

Formy opodatkowania:
1. Na zasadach ogólnych według skali podatkowej.
2. Na zasadach ogólnych podatkiem liniowym.
3. W formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
4. W formie karty podatkowej.

Strony