PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


Przedsiębiorca prowadzący własną działalność powinien posiadać chociażby podstawową wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa czy jego księgowości. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy oraz informacje na temat wprowadzanych zmian w przepisach.

Umowa dla pracowników sezonowych

W okresie letnim najbardziej poszukiwani są pracownicy sezonowi. Pracownikiem sezonowym są osoby pracujący określoną część roku w związku z określonym sezonem oraz warunkami atmosferycznymi.
Definicja ta nie wynika jednak bezpośrednio z Kodeksu pracy, a z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 1986 roku.
Aktualnie projektowana jest ustawa, która proponuje wprowadzenie w życie nowego rodzaju umów dla osób, które pomagają przy zbiorach. Forma takiej umowy ma zostać specjalnie oskładkowana i powinna obowiązywać nie dłużej niż 4 miesiące.

Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową

Księgowość firmy - dowiedz się więcej

Ta forma ulgi przeznaczona jest dla podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową. Z ulgi B+R mogą skorzystać podatnicy po spełnieniu określonych warunków określonych w przepisach podatkowych PIT i CIT.

W przypadku podatników PIT z ulgi mogą korzystać ci przedsiębiorcy prowadzący działalność B+R, którzy opłacają podatek dochodowy na zasadach określonych w ustawie PIT, czyli
według skali podatkowej lub
przy zastosowaniu 19% stawki liniowej.

Strony