PUBLIKACJE NASZYCH SPECJALISTÓW


Przedsiębiorca prowadzący własną działalność powinien posiadać chociażby podstawową wiedzę na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa czy jego księgowości. Zachęcamy do śledzenia naszego bloga, w którym znajdą Państwo wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia własnej firmy oraz informacje na temat wprowadzanych zmian w przepisach.

Zwrot podatku VAT

Podatek VAT jest podatkiem, który w rzeczywistości reguluje finalny odbiorca. Oznacza to że wszelkie pozostałe podmioty mogą odliczyć kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu towaru bądź usługi. Z tego względu bardzo istotne jest prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT przez czynnego płatnika tego podatku.

Wyróżniamy:
-podatek należny, który nalicza sie z tytułu sprzedaży,
-podatek naliczony, naliczony z tytułu sprzedaży.

Umowa zlecenie - kary

Przedsiębiorcy zawiązujący stosunek pracy z pracownikami na podstawie umowy zlecenie bardzo często zastanawiają się w jaki sposób mogą zabezpieczyć swoje interesy między innymi przed nieuprawnionym wykorzystaniem informacji handlowych, czy też rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. W tym celu zazwyczaj stosowane są odpowiednie kary, które pozwolą zapewnić środki na pokrycie ewentualnych szkód.

Kara może polegać na naprawieniu wyrządzonej szkody, która wynika z niewykonania świadczenia lub jego nienależytego wykonania.

Strony