spółka akcyjna księgowość

Dokumentacja pracownicza – co trzeba wiedzieć?

W ramach przypomnienia, pragniemy Państwu przybliżyć kwestię dokumentacji pracowniczej, która składa się z trzech części, a mianowicie:
- część A (dokumentacja zgromadzona w związku z ubieganiem się o pracę),
- część B (dokumentacja zgromadzona w związku z zatrudnieniem i trwającym stosunkiem pracy),
- część C (dokumentacja zgromadzona w związku z rozwiązaniem stosunku pracy).