księgowość w spółce z o.o.

Płaca minimalna

Płaca minimalna to minimalna kwota jaka stanowić może wynagrodzenie miesięczne za pracę danego obywatela. Najniższa z możliwych płac ustalana jest przez państwo i zmieniana zazwyczaj na początku każdego roku.

Likwidacja spółki z o.o. - koszty

Jeśli myślisz, że likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością obejdzie się bez opłat, to niestety się mylisz. Zanim nasza spółka przestanie istnieć, załatwić musisz kilka kwestii, z których prawie każda wymaga dodatkowych opłat.

Początkowo następuje walne posiedzenie zgromadzenia wspólników. Zostaje wówczas podjęta uchwała o likwidacji spółki z o.o. i w tym momencie pojawiają się pierwsze koszty. Sporządzenie protokołu w postaci aktu notarialnego jest konieczne, a cena wynosić będzie 750 zł.

Strony