na jakie konto uiszczać podatki

Na jakie konto reguluje się podatki?

Każdy przedsiębiorca świadomy jest o konieczności regulacji zobowiązań podatkowych. Często jednak spotykamy się z problem odnośnie niewiedzy do którego urzędu, a także na jaki rachunek należności te trzeba uiszczać.

Podatek dochodowy, czyli PIT przedsiębiorca powinien uregulować w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki, a w przypadku przedsiębiorcy jednoosobowego ze względu na miejsce jego zamieszkania.