pełna księgowość

Księgowość w spółce akcyjnej

Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, której działanie regulowane jest przez Kodeks Spółek Handlowych. Aby założyć tą formę działalności gospodarczej, należy dysponować kapitałem początkowym o wielkości 100 000 złotych. Może ją założyć jeden lub więcej wspólników – akcjonariuszy. Co najważniejsze nie odpowiadają oni za zobowiązania całym swoim majątkiem, a jedynie do wartości wniesionych akcji.

Jeśli chodzi o księgowość, to oczywiście spółka zobligowana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obowiązek ten wynika z zarządzania odrębnym majątkiem.

Strony