pełna księgowość

Co się składają na księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe to jedna z form prowadzenia księgowości. Niestety jest to najtrudniejsza i najbardziej rozbudowana forma. To powoduje, że koszty prowadzenia księgowości w taki sposób, jest bardzo kosztowny.

O rozbudowanej formie ksiąg rachunkowych, świadczą elementy składające się na nią. Pierwszym z nich jest dziennik. Dokonuje się nim zapisów operacji gospodarczych, jakie zaszły w jednostce, w sposób systematyczny i chronologiczny.

Księgowość w spółce akcyjnej

Spółka akcyjna to spółka kapitałowa, której działanie regulowane jest przez Kodeks Spółek Handlowych. Aby założyć tą formę działalności gospodarczej, należy dysponować kapitałem początkowym o wielkości 100 000 złotych. Może ją założyć jeden lub więcej wspólników – akcjonariuszy. Co najważniejsze nie odpowiadają oni za zobowiązania całym swoim majątkiem, a jedynie do wartości wniesionych akcji.

Jeśli chodzi o księgowość, to oczywiście spółka zobligowana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Obowiązek ten wynika z zarządzania odrębnym majątkiem.

Strony