sprawozdanie finansowe

Sprawozdania finansowe spółek do 30 września

Do końca września spółki kapitałowe mają obowiązek zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2019 rok. Istotne jest, że obowiązkiem jest również dokonanie pierwszego wezwania akcjonariuszy w spółkach akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych do złożenia dokumentów akcji.

Ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 wpłynęły na termin zatwierdzenia sprawozdań finansowych. Ustawodawca przesunął termin o 3 miesiące na zatwierdzenie sprawozdań finansowych.

Składanie sprawozdania finansowego za 2018

Od 2019 roku sprawozdanie finansowe należy składać w wersji elektronicznej. Składany dokument powinien być sporządzony w formacie XML i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym.

Do składania sprawozdania finansowego zobligowane są spółki:
- jawne,
- partnerskie,
- komandytowe,
- komandytowo-akcyjne,
- z ograniczoną odpowiedzialnością,
- akcyjne,
- europejskie.

Strony