księgowość spółek z o.o.

Ukryta dywidenda a koszty uzyskania przychodu

Czym jest ukryta dywidenda? Kto decyduje o zaliczeniu wypłaty środków do ukrytej dywidendy?

Zgodnie z przyjętymi i obowiązującymi od stycznia 2022 roku założeniami Polskiego Ładu wypłaty postrzegane przez organy podatkowe jako ukryta dywidenda nie będą mogły zostać zakwalifikowane do kosztów uzyskania przychodu spółki.

Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność lub zamierzają ją rozpocząć w zakresie wyrobów akcyzowych, samochodów osobowych, jako podmioty węglowe, pośredniczące podmioty gazowe, prowadzące miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych muszą dokonać rejestracji w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych.
Zarejestrować się w CRPA musza też podmioty, które nie prowadzą działalności gospodarczej ale zużywają wyroby akcyzowe zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie.

Strony