obsługa księgowa

Fuzja przedsiębiorstw

Pojęciem „fuzji przedsiębiorstw” określa się sytuację, gdy przedsiębiorstwa łączą się zachowując porównywalne prawa. To połączenie majątku dwóch lub kilku przedsiębiorstw w jeden podmiot. Fuzję możemy określić, jako pewnego rodzaju formę współpracy między potencjalnymi konkurentami, dostawcami, producentami czy też klientami. Osoby, które zdecydowały się wspólnie prowadzić przedsięwzięcie łączą swoje zasoby oraz umiejętności w celu rozwoju na danym rynku.

Wyróżniamy 3 podstawowe rodzaje "fuzji przedsiębiorstw".

Rachunkowość - rodzaje

Rachunkowość jest systemem umożliwiającym przedsiębiorcy uzyskanie informacji na temat prowadzonej przez siebie działalności. Polega na gromadzeniu i przetwarzaniu danych dotyczących operacji gospodarczych mających miejsce w jednostce gospodarczej.

Podstawowym narzędziem rachunkowości jest bilans przedstawiający zmiany aktywów oraz pasywów, a także osiągnięty wynik finansowy. Fakt, że informacje przedstawione są w mierniku liczbowym sprawia, że przedsiębiorca ma możliwość porównania osiągniętych wyników z innymi organizacjami.

Strony